Korisni saveti za kupoprodaju i izdavanje nekretnina

Kako prodati stan

Da biste proces prodaje stana prošli sa što manje nervoze, stresa, brige i straha angažujte agenciju ...

DETALJNIJE

Pravna sigurnost u prometu nepokretnosti

Agencija za nekretnine „Megastan“ veliku pažnju posvećuje pravnoj sigurnosti svojih klijenata. Zato nastojimo da na tržištu ponudimo isključivo nepokretnosti čija je svojinska dokumentacija potpuna i uredna. Tokom višegodišnje prakse zaključili smo da se na tržištu najčešće pojavljuju nekretnine uknjižene na prodavca sa nespornim svojinskim statusom. Međutim, dešava se i da prodavci nisu uknjiženi na nepokretnosti koje žele da prodaju, ali imaju potpuno urednu svojinsku dokumentaciju, a ponekad je ta dokumentacija neuredna i nepotpuna za nesmetanu uknjižbu u katastar nepokretnosti. U takvim slučajevima, prodavcima pružamo punu savetodavnu i logističku pordršku u ažuriranju svojinske dokumentacije, kako bi kupoprodaja bila obavljena na pravno valjan i legalan način. DETALJNIJE

Notari - cenovnik usluga u procesu kupoprodaje nekretnina

Primetili smo da stranke na znaju gde da se informišu o iznosima taksi kod notara za overu-solemnizaciju Predugovora i Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, Založne izjave i Ostavinskog rešenja.
Jedan od razloga jeste i taj da se takse obračunavaju putem bodova, pa se ti bodovi množe sa iznosom koliko dinara iznosi jedan bod, pa dosta često za stranke to bude komplikovano da same obračunaju.
Zato smo odlučili da za Vas izračunamo tačan iznos takse koji ćete platiti kod notara u zavisnosti od pravnog posla koji želite da uradite.
To smo odlučili iz razloga da ionako težak proces kupoprodaje i sticanja nekretnine učinimo za Vas manje komplikovanim, koliko je to moguće sa naše strane. DETALJNIJE