Korisni saveti za kupoprodaju i izdavanje nekretnina

Notari - cenovnik usluga u procesu kupoprodaje nekretnina

Primetili smo da stranke na znaju gde da se informišu o iznosima taksi kod notara za overu-solemnizaciju Predugovora i Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, Založne izjave i Ostavinskog rešenja.
Jedan od razloga jeste i taj da se takse obračunavaju putem bodova, pa se ti bodovi množe sa iznosom koliko dinara iznosi jedan bod, pa dosta često za stranke to bude komplikovano da same obračunaju.
Zato smo odlučili da za Vas izračunamo tačan iznos takse koji ćete platiti kod notara u zavisnosti od pravnog posla koji želite da uradite.
To smo odlučili iz razloga da ionako težak proces kupoprodaje i sticanja nekretnine učinimo za Vas manje komplikovanim, koliko je to moguće sa naše strane. DETALJNIJE